• HỆ THỐNG QUAN TRẮC

  Liên hệ  

  Một năm sử dụng dịch vụ bảo trì miễn phí

 • TỦ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ QUA WEB

  Liên hệ  

  Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì miễn phí một năm sử dụng

 • TỦ CHỈNH TỐC ĐỘ ĐÔNG CƠ QUẠT THÔNG QUA APP TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO NUÔI TÔM

  Liên hệ  

  XDTăng chi phí bảo trì một năm sử dụng

 • NANG CẤP TỦ ĐIỆN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÊNH VIỆN

  Liên hệ  

  một năm sử dụng dịch vụ bảo trì miễn phí

 • HỆ THỐNG PCCC TỪ XA QUA APP ĐIỆN THOẠI

  Liên hệ  

  Miễn phí công lắp đặt, hướng dẫn vận hành và miễm phí bảo trì một năm

 • TỦ ĐIỀU KHIỂN TẮT MỞ 04 THIẾT BỊ QUA WEB

  Liên hệ  

  Công lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo trì miễm phí 1 năm

 • Hộp công tắc đóng mở 4 thiết bị sử dụng điện thông qua điện thoại |cpe.com.vn

  Liên hệ  

  miễn phi bảo trì một năm sử dụng

 • HƠP TẮT MỞ 4 THIẾT BỊ QUA WEB

  Liên hệ  

  miễm phí 12 tháng bảo trì web

 • Hơp khởi động từ động cơ motor | cpe.com.vn

  Liên hệ  

  một năm bảo trì miễn phí