NANG CẤP TỦ ĐIỆN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÊNH VIỆN

Kính gởi quí khách hàng là các công ty chuyển xử lý nước thải!!

 

Chúng tôi nhiều năm cung cấp tủ điện theo qui trình để xử lý nước cho các đơn vị chuyển xử lý nước trong các khu công nghiệp, khu xử lý nước thải trong bênh viện từ các qui trình tự động hoàn toàn không người vận hàng, kết hơp tự động với nhân viên vận hành, đặc biệt các hệ thống điều khiển nhưng được giám sát từ xa qua mang. Chúng tôi có thể thực hiện các loại hệ thống sau đây

1. Tủ điện đáp ứng qui trình xử lý nước tại hiện trường

2. Tủ điện đáp ứng qui trình xử lý nước với hai chế độ tự động và bằng tay cho qui trình xử lý nước

3. Tủ điện điều khiển tự động qui trình xử lý nước tại công trình song song với đó hiện thị qui trình đang xử lý nước thải tai công trình lên webssite giúp cho 

 a.  Quản lý biết được hệ thống đang thực  hiện như thế nào

b. Biết được chính xác thời gian thực hiện tại hệ thống đang hoạt động với hệ thống chinh hay hệ thống phụ

c. Thông kê được số mẻ đã xử lý, thời lượng hoặt động của các thiết bị trong hệ thống, qui trình đã vân hành trong khoản thơi gian mà nhà quản lý muốn thống kê

https://www.youtube.com/watch?v=a8kcE9l0s8c

 

ĐẶC BIỆT HIỆN CÓ HỆ QUAN TRẮC THEO THÔNG TƯ 24 ĐỂ TRUYỀN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU XỬ LÝ VỀ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐIA PHƯƠNG

 • HỆ THỐNG QUAN TRẮC, he thong quan trac

  HỆ THỐNG QUAN TRẮC

  Liên hệ
 • TỦ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ QUA WEB, tu dieu chinh toc do dong co qua web

  TỦ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ QUA WEB

  Liên hệ
 • tủ chính tốc độ, tắt mở động cơ qua app trên điện thoại,tủ điện nuôi tôm

  TỦ CHỈNH TỐC ĐỘ ĐÔNG CƠ QUẠT THÔNG QUA APP TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO NUÔI TÔM

  Liên hệ
 • he thong pccc thong minh, hệ thống pcc thông minh, từ xa, hệ thống pccc qua điện thoại, hệ thống pcc hiện đại

  HỆ THỐNG PCCC TỪ XA QUA APP ĐIỆN THOẠI

  Liên hệ
 • tủ điều khiển thiết bị qua mạng, tủ điều khiển chuyên dung cho nuôi tôm siêu thâm canh

  TỦ ĐIỀU KHIỂN TẮT MỞ 04 THIẾT BỊ QUA WEB

  Liên hệ